2. termín prijímacích skúšok na trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2019/2020

publikoval admin , štvrtok, 07/06/2018 - 12:00
POZOR !!! Príď k nám a študuj v trojročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti. Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Oznam pre budúcich prvákov

publikoval admin , utorok, 18/06/2019 - 04:09

Žiaci, ktorí majú objednané a zaplatené (platba prebehla do 10.6.2019) ISIC karty si ich môžu prísť už teraz vyzdvihnúť na školu do kabinetu 005.

Viera Kováčová, Ladislav Horváth

Návšteva z centrály spoločnosti AT&T v Dallase

publikoval admin , štvrtok, 13/06/2019 - 11:15
12. júna sme privítali návštevu z centrály spoločnosti AT&T v Dallase. Cieľom návštevy bolo prezentovať spoluprácu školy so spoločnosťou a ukázať projekty, ktoré riešia naši študenti v rámci Univerzitného vedeckého parku Technicom.

Odborná prax s lektormi z AT&T

publikoval admin , streda, 05/06/2019 - 11:31
V školskom roku 2018/2019 v rámci programu spolupráce s firmou AT&T, 21 študentov tretieho ročníka odboru informačných a sieťových technológií absolvovalo odbornú prax s lektormi z AT&T.

Podujatie Živá knižnica

publikoval admin , štvrtok, 30/05/2019 - 18:03
Živá knižnica je výnimočná metóda, ktorá sa využíva ako súčasť vzdelávania k ľudským právam. Sú to Živé knihy, knihovníci a knihovníčky, čitatelia a čitateľky. Živá kniha je človek, s výnimočným životným príbehom, či už hendikepovaný, imigrant alebo svedok holokaustu a iných foriem násilia, ktorý opisuje resp. ,,čítaʺ počas vymedzeného času svoj príbeh.