publikoval admin , štvrtok, 12/12/2019 - 11:24
bezpečnosť a zdravie

Naša škola realizuje rozvojový projekt spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy Bezpečnosť a zdravie v školách 2019.

Projekt je zameraný na dosiahnutie zmeny postojov žiakov k zdravému životnému štýlu, potreby rozvíjania tela i ducha pre komplexný rozvoj osobnosti schopnej odolávať neustále sa zvyšujúcim externým tlakom na jednotlivca. Uvedomenie si zodpovednosti za vlastné fyzické i psychické zdravie.

Kombináciou atraktívnej vzdelávacej a športovej aktivity chceme skvalitniť psychosociálnu klímu na škole a odstraňovať nežiadúce prejavy správania sa žiakov – násilie, šikanovanie, agresivita, nenávistné prejavy, drogové závislosti.

V rámci projektu realizujeme tri tematicky zamerané workshopy s inšpiratívnymi osobnosťami. Našimi hosťami sú Michal Lakatoš z Môj osobný tréner s.r.o., Marian Ligda hendikepovaný športovec, podnikateľ, ktorý sa nevzdal napriek nepriazni osudu, Peter Podlesný zakladateľ internetového magazínu pre mužov muzom.sk a predstavitelia Reálnej sebaobrany.

Študenti si pod vedením certifikovaného trénera zároveň osvoja základné pohybové vzory s moderným náradím a náčiním.

bezpečnosť a zdravie

bezpečnosť a zdravie

bezpečnosť a zdravie

bezpečnosť a zdravie

bezpečnosť a zdravie

bezpečnosť a zdravie