Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce

publikoval admin , štvrtok, 29/11/2018 - 04:41
Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav v Strednej odbornej škole informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach.

DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP

publikoval admin , piatok, 27/04/2018 - 14:28
ŠKOLA JE PARTNEROM Národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

projekt AMOS

publikoval admin , sobota, 01/12/2012 - 20:28
Inovácia vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce - AMOS