publikoval admin , streda, 09/11/2022 - 12:07
Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

 

Roadshow sa uskutočnila v Aule školy v rámci prebiehajúceho týždňa vedy a techniky na SOŠ IT pre 125 študentov. Cieľom roadshow bolo predstaviť žiakom Creative Point a použitie moderných 3d technológií v praxi pri prototypovaní.

Úvodom im bola predstavená história a možnosti použitia 3D tlače, koncept tvorivých dielní Fab Lab a následne služba Creative Point ako špecifický typ Fab Labu.

V druhej časti im bolo teoreticky aj prakticky vysvetlený proces prototypovania a tvorba od návrhu 3D modelu, cez prípravu na tlač, až po realizáciu 3D tlače.

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

 

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

 

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

 

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady

Tvorivá dielňa Creative Point - zhmotnite svoje nápady