publikoval admin , nedeľa, 08/01/2017 - 21:48
Erasmus+ 2016 - Inovatívna zahraničná prax

Erasmus+ 2016 - Inovatívna zahraničná prax

22 žiakov 4. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v Miláne (Taliansko). Projekt sa realizoval v termíne od 08.10.2016 do 30.10.2016. Zahraničným partnerom projektu bola talianska firma ITALTEL S.p.A., Via Reiss Romoli, 20019 Settimo Milanese (MI). 
 

Prínos projektu pre žiakov:

• zdokonalenie sa v odbornej terminológií v anglickom jazyku,
• rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v oblasti konfigurácie prepínača, VLAN, VTP, atď.,
• oboznámenie sa s postupmi konfigurácie sieťových zariadení, s wifi technológiou spoločnosti, so zásadami bezpečnosti sietí, 
• vedenie konzultácií v cudzom jazyku ( práca v laboratóriu s tútorom spoločnosti, ovládanie príkazov na konfiguráciu),
• riešenie problémov pri konfigurácii napr. VTP domény,
• oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti príslušnej spoločnosti (ochrana sietí, programy na ochranu, postupy ochrany), so softvérmi používanými spoločnosťou v danej krajine a s princípmi outsourcingu a s postupmi riešenia problémov zákazníkov,
• získanie praktických skúsenosti s fungovaním medzinárodných organizácií.

 

fotogalériu z projektu si môžete pozrieť tu.