publikoval admin , štvrtok, 08/02/2018 - 10:54
Erasmus+ 2017 – Odborné vedomosti a zručnosti z Európy

Výzva: 2017 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA102-035074.

Účastníkmi projektu boli žiaci 4. ročníka študijných  odborov  3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo (16 žiakov)  a 3447 K grafik digitálnych médií (16 žiakov). Projekt sa realizoval v termíne od 24.09.2017 do 14.10.2017 vo Viedni.

 

Prínos projektu pre žiakov:

- schopnosť presadiť sa v konkurenčnom pracovnom prostredí,

- získanie nových praktických zručností,

-  získanie cenných skúseností do budúcnosti pre žiakov pochádzajúcich z prostredia s nedostatkom príležitostí,

- veľmi pozitívny vplyv na samostatnosť a sebavedomie žiaka, ktorý si už na začiatku projektu uvedomí svoje slabé a silné stránky,

- schopnosť porovnať špecifickosť a kvalitu pracovného prostredia v zahraničí a na Slovensku,

- nevyhnutnou komunikáciou v cudzom jazyku si zlepšili svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti, ktoré sú na vykonávanie práce samozrejmou požiadavkou zamestnávateľov.

FOTOGALÉRIA