publikoval admin , streda, 10/12/2014 - 21:18
ERASMUS - Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc

ERASMUS - Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc

Projekt sa realizoval v dvoch termínoch: 06.10.2014 do 26.10.2014 a 17.11.2014 do 07.12.2014 Prínos projektu pre žiakov:

V odbore informačné a sieťové technológie:
- zdokonalenie sa v odbornej anglickej terminológii, ktorá je v oblasti informačných technológií,
- výmena skúseností žiakov v rámci akadémie Cisco Networking Academy.,
- absolvovanie laboratórnych cvičení v oblasti sieťových technológií. 
- získanie konkrétnych námetov pre ročníkové projekty žiakov v oblasti IKT.


V odbore grafik digitálnych médií:
- rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v aplikácii vektorových a bitmapových editorov pri tvorbe 2D grafiky najmä v reklamnej tvorbe,
- získanie zručnosti v prepresse, presse a postpresse, 
- praktické skúsenosti z fungovania medzinárodných organizácií, procesov tvorby a prípravy reklamy a reklamnej grafiky
- zlepšenie najmä jazykových kompetencií, 
- spoznanie kultúry a života v Taliansku, krajiny s najrozvinutejším grafickým a reklamným priemyslom.


FOTOGALALÉRIA PROJEKTU