publikoval admin , piatok, 25/11/2011 - 20:46
Remeslo, ktoré nepozná hranice

ERASMUS - Remeslo, ktoré nepozná hranice

Prínos projektu pre žiakov:
- rozvoj jazykových schopností v anglickom a maďarskom jazyku, najmä v oblasti odbornej terminológie,
- poznanie kultúrnych a historických tradícií inej krajiny, 
- upevnenie teoretických vedomostí a praktických zručností v novom, doposiaľ nepoznanom prostredí,
- oboznámenie sa s tradíciou umeleckého spracovania dreva a kovov v Maďarsku,
- získanie skúseností a kontakty na prípadných budúcich partnerov v zahraničí, 
- rozšírenie praktických zručností o metódy práce a nové technologické postupy priamo vo výrobných firmách.

Fotogaléria z projektu