publikoval admin , pondelok, 20/06/2022 - 18:24
Aware project

Naša škola je súčasťou projektu medzinárodného projektu AWARE, ktorý sa zameriava na rozvoj didaktických prístupov, metodológií a obsahu učebných osnov na rozvoj povedomia a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo je prioritou v stredné odborné vzdelávanie. 

Cieľmi projektu sú:

 - zvýšiť povedomie a zdieľať znalosti medzi zúčastnenými organizáciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 - zvyšovať povedomie a vzdelávať v otázkach kybernetickej bezpečnosti medzi študentami odborného vzdelávania a prípravy a učiteľmi v súvislosti s digitálnou transformáciou priemyslu a organizácií

 - vytvoriť študijné materiály pre učiteľov a študentov SOŠ v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

aware logo

 

Arawe project

 

Aware project