Erasmus+ 2023 Miláno 24.09.2023 - 14.10.2023

publikoval admin , štvrtok, 16/11/2023 - 09:46
Výzva: Call for proposals 2023 – EAC/A10/2022 Erasmus+ Programme, číslo zmluvy: 2023-1-SK01-KA121-VET-000122494, účastníci projektu - 22 žiakov študijných odborov 2559 M inteligentné technológie a 2561 M informačné a sieťové technológie + 3 pedagogickí zamestnanci školy, realizácia – Miláno - 24.09.2023 až 14.10.2023.

Erasmus+ Maďarsko (VET to the Future)

publikoval admin , piatok, 27/10/2023 - 16:36
Projekt si kladie za cieľ zaoberať sa medzerou v porozumení a aplikácii umelej inteligencie (AI) v odbornom vzdelávaní (VET). Uznáva, že aj keď mladšia generácia môže byť „digitálnym domorodcom“, často nie sú oboznámení s pokročilými technológiami, ako je AI.

ERASMUS+2022 VIEDEŇ 23.04.2023 - 13.05.2023

publikoval admin , piatok, 14/07/2023 - 09:30

Výzva:  2022 KA121-VET - Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy, číslo zmluvy: 20212022-1-SK01-KA121-VET-000056268, účastníci projektu - 26 žiakov študijných odbor