Internát a stravovanie

Školský internát je súčasťou uzavretého školského areálu SOŠ informačných technológií Ostrovského 1 v Košiciach. Celý školský areál je situovaný v mestskej časti Košice Juh s dostupnou mestskou hromadnou dopravou.

Modernizáciou priestorov  školského internátu sa nám podarilo skvalitniť úroveň ubytovania. Žiaci sú ubytovaní v trojposteľových a dvojposteľových izbách. Sociálne zariadenia sú spoločné. Izby sú vybavené váľandami s úložným priestorom, šatníkovými skriňami, nočnými stolíkmi, policami,  písacím stolom a  stoličkami.

Žiaci sú rozdelení do piatich výchovných skupín. K  dispozícii majú  dve spoločenské  miestnosti, ktoré slúžia aj ako študovne. Na každom poschodí je kuchynka s chladničkou, mikrovlnnou rúrou a kanvicou na ohrev vody.

Súčasťou školského areálu sú futbalové a multifunkčné ihrisko, ktoré žiaci využívajú na športové aktivity. K dispozícii  sú priestory na stolný tenis a  stolný futbal. Žiaci majú vytvorené optimálne podmienky pre aktívne využitie voľného času a relax.

Poslaním nášho školského zariadenia je podporovať mladých ľudí v ich osobnom a odbornom raste.


Smernica o prijímaní žiakov do školského internátu 

Dodatok č.1 k Smernici o prijímaní žiakov do školského internátu 

Vnútorný a organizačný poriadok školského internátu (príloha k školskému poriadku)

Režim dňa v školskom internáte.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠI.docx

ZÁPISNÝ LÍSTOK ŽIAKA DO ŠI.docx

 

Úsek výchovy mimo vyučovania (VMV)

Mgr. Danica Cibulová – vedúca VMV
 

Možnosti stravovania v školskej jedálni

Vlastné stravovacie zariadenie poskytuje možnosť celodenného stravovania žiakom ubytovaným v školskom internáte. Výška stravného pre žiakov je nasledovná:
 

Druh stravy                                Cena stravy

                                                     Potraviny                         Réžia                      Spolu

Raňajky+Desiata + Olovrant             2,15 €                          0,20 €                       2,35 €

Obed                                                 1,70 €                          0,50 €                       2,20 €

Večera:                                             1€                                 0,30 €                       1,30 €

SPOLU:                                           4,85 €                            1 €                          5,85 €

 

Cudzí stravníci Obed :

Potraviny                                   réžia                                  Spolu:

 2 €                                            2,50 €                                4,50 €  

 

 

OBJEDNÁVANIE A ODHLASOVANIE SA Z OBEDA DO 14.00 hod.

Záujemcovia o diétne stravovanie v meste Košice.

V ŠJ pri Gymnáziu Šrobárova (obedy) a v ŠJ pri Strednej športovej škole , Trieda SNP 104 (celodenná strava).

Podmienky diétneho stravovania v ŠJ.

Diétne stravovanie žiakov zabezpečujú tieto školy na základe lekárskeho potvrdenia žiaka (bezlepková, šetriaca, diabetická strava).

Vedúca školskej jedálne: Ing. Nataša Tekáčová, 055/ 643 68 91