Dátum, čas a cenu školenia v niektorom z ponúkaných kurzov je potrebné prekonzultovať s vedúcou centra odborného vzdelávania a prípravy Ing. Marcelou Timkovou. 
 

Vedúca centra odborného vzdelávania

Ing. Marcela Timková
tel.: 055/643 68 91, kl. 117, e-mail: timkova@ostrovskeho.sk, m.timkova@ostrovskeho.com

Stiahnite si prihlášku na školenie v COPaV.