PONUKA KURZOV COVaP – pre pedagógov ZŠ a SŠ

 

CISCO CCNA 1  - „Základy sieťových technológií“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

CISCO CCNA 2 - „Prepínanie a smerovanie v sieti“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie v jazyku Java I.

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie v jazyku Java II.

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Tvorba www stránok I.„zameranie na statické webové stránky“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Tvorba www stránok II. - „zameranie na dynamické webové stránky“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

 

Akreditované kurzy:

Adobe Photoshop v práci učiteľa - aktualizačné kontinuálne vzdelávanie

Rozsah kurzu – 40 hod. prezenčne + 20 hod. dištančne

Počet kreditov : 14

 

 

 

PONUKA KURZOV COVaP – pre žiakov ZŠ A SŠ

 

CISCO CCNA 1  - „Základy sieťových technológií“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

CISCO CCNA 2 - „Prepínanie a smerovanie v sieti“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie v jazyku Java I.

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie v jazyku Java II.

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

LINUX pre začiatočníkov

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie LEGO robotov

Rozsah kurzu – 10 hod.

 

Tvorba www stránok I.„zameranie na statické webové stránky“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Tvorba www stránok II. - „zameranie na dynamické webové stránky“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Adobe Illustrator - „spracovanie vektorovej grafiky“

Rozsah kurzu – 15 hod.

 

PONUKA KURZOV COVaP – pre verejnosť

 

CISCO CCNA 1  - „Základy sieťových technológií“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

CISCO CCNA 2 - „Prepínanie a smerovanie v sieti“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie v jazyku Java I.

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Programovanie v jazyku Java II.

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

LINUX pre začiatočníkov

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Správa počítačovej siete

Rozsah kurzu – 10 hod.

 

Tvorba www stránok I.„zameranie na statické webové stránky“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Tvorba www stránok II. - „zameranie na dynamické webové stránky“

Rozsah kurzu – 30 hod.

 

Adobe Illustrator - „spracovanie vektorovej grafiky“

Rozsah kurzu – 15 hod.

 

Základy tvorby a spracovania digitálnej fotografie

Rozsah kurzu – 15 hod.

 

MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

Rozsah kurzu – 25 hod.