Predmetové komisie

 

V našej škole pracuje šesť predmetových  komisií pod vedením:

Mgr. Natália Jakabová , vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov

Mgr. Eva Zummerová , vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov

Mgr. Diana Kačalová , vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

Ing. Marcela Timková , vedúca predmetovej komisie informačných technológií a elektrotechniky

Ing. Peter Tokoš, PhD., Ing-Paed IGIP,  vedúci predmetovej komisie počítačovej grafiky

Ing. Antónia Danková, vedúca predmetovej komisie stavebných a ekonomických predmetov