Školské aktivity

Každý školský rok si žiaci a učitelia spríjemňujú hodiny tvrdej práce rôznymi akciami ako sú imatrikulácia prvákov, helloween, Mikuláš, školská akadémia, Deň učiteľov,školský ples, sv. Valentín a nie len zábava ale aj pomoc iným ako napr. Kvapka krvi, ktorá sa u nás stala tradíciou a každoročne niekoľko krát naši žiaci a pedagógovia darujú najvzácnejšiu tekutinu na svete, ďalšia takáto pomoc je smerovaná malých detičkám v detských domovoch, ktoré naši žiaci vždy na Mikuláša obdarúvajú hračkami, knihami či sladkosťami. 

Školské rádio ostrov

Chvíle cez prestávky spríjemňuje žiakom i učiteľom hudba zo školského rádia Ostrov. Hrajú sa rôzne štýly od metalu, cez RnB, hip-hop až k ľudovkám. Veľmi obľúbené sú pesničky na želanie, ktoré dávajú zahrať žiaci ostatným žiakom i svojim učiteľom k rôznym príležitostiam, alebo len tak pre potešenie. Rádio Ostrov zabáva nielen hudbou, ale i rôznymi súťažami a programom na Valentína, Deň učiteľov, Mikuláša, Helloween a rôzne iné príležitosti.

Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov

Tradičnou udalosťou našej školy je Imatrikulácia, teda prijímanie prvákov medzi študentov školy. Naša škola má dlhú históriu, teda aj Imatrikulácia prebieha v duchu dlhoročnej tradície, kedy „starší“ študenti prijímajú do svojich radov „zelenáčov“. Každý prvák sa na nej podrobí „krstu ohňom“ a slávnostnému sľubu, čím preukáže, že je hoden vstúpiť do stavu študentského a požívať jeho výsady. Slávnosť je spojená so zábavným programom.

Halloween

Každý rok v posledný októbrový deň našu školu „obsadia“ strašidla. Tieto sa viac zabávajú ako strašia. Celá škola sa vyzdobí „helloweenskou“ tématikou, tradičné zvonenie je nahradené hrôzostrašným smiechom bosorky, pre žiakov sú počas vyučovania pripravené rôzne súťaže, medzi tradičné patrí súťaž o najkrajšiu tekvicu. Študenti, ktorí v tento deň prídu oblečení v helloweenskom kostýme, nie sú skúšaní, alebo podobne mučení svojimi vyučujúcimi.

Deň sv. Mikuláša

Pravidelne každý rok neobíde našu školu Mikuláš, ktorý prichádza vždy v sprievode anjela a čerta. Študenti i učitelia môžu iným žiakom i učiteľom nechať u Mikuláša darček. Mikuláš potom tieto darčeky roznáša „vyvoleným“ osobám po celej škole. V priebehu dňa sa žiaci môžu zapojiť do rôznym súťaží ako napr. o najkrajšiu mikulášsku čiapku. Anjel odmeňuje triedu, ktorá má najlepšiu dochádzku a čert si zgustne na triede, ktorej žiakom sa veľmi do školy chodiť nechce.

Vianočná kapustnica

Popri množstve akcií pre žiakov sa nezabúda ani na učiteľov a iných zamestnancov našej školy. Vo vianočnom období sa pre nich pripraví slávnostné posedenie pri kapustnici, ktoré sprevádza krátky kultúrny program v podobe vystúpenia školskej učiteľskej kapely. A keďže Vianoce súvisia s obdarúvaním sa, zamestnanci školy dostanú malú pozornosť, naposledy napr. drevené vyrezávané hračky, ktoré pre nich pripravili priamo žiaci školy.

Školská akadémia

Pokojné vody školského života nerozvíri na konci januára len polročné vysvedčenie, ale i tradičná „školská akadémia“. Študenti školy si pripravia zábavné vystúpenie pre ostatných študentov i učiteľov. O vtipné nápady i aktérov nie je vôbec núdza, keďže „hercov“ máme na škole dosť. Téma akadémie sa „rodí“ podľa aktuálneho diania. Minulý rok bola s prívlastkom silvestrovská, rok pred tým bola paródiou na vtedy známy program „Vyvolený“. S radosťou očakávame, čím budeme pobavený tento školský rok. Okrem toho na školskej akadémii pravidelne vystupuje i školská žiacka kapela.

Školský ples pedagogických pracovníkov

Naši učitelia nie sú žiadni suchári, vedia sa poriadne odviazať. Svedčí o tom obľúbenosť školského učiteľského plesu, ktorý sa organizuje vo februári. Pani učiteľky vo svojich večerných šatách sú krajšie ako obvykle, páni učitelia v oblekoch sú elegantnejší ako obvykle, pretože učiteľský ples má svoju noblesu. Okrem samotného „plesania“ je súčasťou plesu i kultúrny program a bohatá tombola od rôznych sponzorov. Učitelia sa tak v príjemnej atmosfére zabávajú do skorého rána.

Deň sv. Valentína

Ku študentským časom neodmysliteľne patria lásky, preto deň svätého Valentína 14. február je na našej škole mimoriadne obľúbeným sviatkom. Zamilovaní môžu svoje city vyjadriť milovanej osobe prostredníctvom Valentínky, ktorá je jej doručená presne na svätého Valentína. Študenti tak dávajú najavo svoje „známe“ i tajné lásky, alebo len tak potešia blízku osobu či obľúbeného učiteľa. Počas dňa sa tiež môžu zapájať do rôznych súťaží, veľmi obľúbenou je zostrojenie najkrajšej Valentínky, kde sa fantázii medze nekladú.

Kvapka krvi

Tradíciou na škole sa stal vysoko humánny skutok a to je darovanie najcennejšej tekutiny na svete – krvi. Škola už štvrtý rok organizuje pravidelne dva krát do roka mobilný odber krvi v priestoroch auly školy. Spomedzi študentov nad 18 rokov sa zakaždým nájde veľa tých, ktorým nie je ľahostajný osud iných. Mobilné odbery krvi sú na našej škole veľmi úspešné, účasť študentov je mimoriadne vysoká cca. 60 darcov krvi. Samozrejme sa k darcom študentom pripájajú i učitelia a ostatní zamestnanci školy.

Deň učiteľov

Poďakovanie učiteľom za ich prácu, láskavosť a trpezlivosť je mnohokrát spomínané na ich veľký deň – deň učiteľov. Pre učiteľov je pripravený slávnostný obed, ktorému predchádza vystúpenie školskej učiteľskej kapely.

Vyradenie absolventov štvrtých ročníkov

Posledný ročník študentov učebných odborov čakajú záverečné skúšky v ich odbore. Po ich úspešnom zvládnutí sú vyraďovaní zo stavu študentského, pretože sú pripravení zúročovať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnom živote. Tak ako boli v prvom ročníku prijímaní do stavu študentského, tak po rokoch štúdia a úspešnom splnení všetkých požiadaviek, sú z tohto stavu slávnostne vyradení. Na škole je vyradenie učňov dlhoročnou tradíciou so svojou dôstojnou ceremóniou.