Školský psychológ

Milí študenti, učitelia, vážení rodičia.

Dúfam, že o pozícii školského psychológa na našej škole SOŠ IT všetci viete. V prípade, že nie, dovoľte mi, aby som vás oboznámila, že škola disponuje školskou psychologičkou. Kde ma môžete nájsť? Moja kancelária sa nachádza na prízemí, neďaleko vrátnice, v miestnosti 022. V škole sa nachádzam od pondelka do piatka, zväčša od 7:00 do 15:00. Čo je na škole mojou úlohou? Ako školský psychológ v rámci svojich kompetencií vykonávam preventívnu, intervenčnú, poradenskú a identifikačno-diagnostickú činnosť. To znamená preventívne programy, skupinové aktivity, individuálne rozhovory, dotazníky, profesijnú orientáciu, poradenstvo v rôznych oblastiach a mnoho iných úkonov.

Kedy je čas ma vyhľadať? Ak vás bolí zub, najčastejšie navštívite zubára. Ak je to boľavé koleno, idete ku ortopédovi. Ak vás bolí duša a necítite sa dobre, smelo môžete navštíviť mňa alebo hociktorého iného odborníka v oblasti psychológie.

V prípade, že by ste ma nezastihli u seba v kancelárii, prípadne sa ako rodič potrebujete skontaktovať na diaľku, prikladám svoju e-mailovú adresu: d.kandracova@ostrovskeho.com

Ak svoje súkromné problémy nechcete preberať na školskej pôde a preferujete anonymitu, prikladám kontakty na bezplatné anonymné linky:

IPčko – internetové psychologické poradenstvo: https://ipcko.sk/ (poskytuje chatovú aj emailovú poradňu)

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 (poskytujú bezplatnú nonstop telefonickú pomoc) + na stránke nájdete aj emailovú poradňu, kde vám na správu odpíšu do 48 hodín https://linkanezabudka.sk/

 

Vaša školská psychologička,

Mgr. Daniela Kandráčová