Športové aktivity

 

Športová hala

rozmery haly 38x20metrov,
žiaci majú počas svojich vyučovacích hodín možnosť zoznámiť sa okrem tradičného učiva obsiahnutého vo vzdelávacích plánoch aj s netradičnými činnosťami fitball, pilates, taekwondo, posilňovacie gumičky, over ball, bedminton,golfový trenažér. Žiaci športového manažmentu získajú po ukončení štúdia trénerskú licenciu v športe ktorý vykonávajú. Žiaci našej školy majú zľavu 5 percent na masérsky kurz v akreditovanej masérskej škole PELÉ a všetci ostatný možnosť získať osvedčenia na ďalšie druhy masáži

 

Plánované projekty pre žiakov:

- vráťme do škôl radosť z pohybu
- výmenné stáže pre športový manažment

 

Plánované projekty pre všetkých:

- kreslenie pravou hemisférou - podrobné info pošlem dodatočne
- relaxácia kreslením mandál celoročná aktivita

 

Plánované interné akcie školy:

Jesenné účelové cvičenie 
Vykopme drogy zo škôl 
Beseda s dvoma vrcholovými športovcami pre naších žiakov - v rámci projektu zober loptu nie drogy 
Mikulášsky resp. vianočný zápas vo florbale žiaci kontra učitelia
Lyžiarský výcvikový kurz pre prvákov 
Jarné účelové cvičenie 
KOŽAZ - kurz ochrany života a zdravia - trojdňový - pre tretie ročníky 
Plavecký výcvik
Školská olympiáda
Olympijský kvíz
Olymp. turnaj vo futsale
Beh olymp. dňa
Olymp. turnaj vo florbale