Výchovné a kariérne poradenstvo

Mgr. Lenka Kurianová - výchovná  poradkyňa

Mgr. Daniela Kandráčová - kariérna  poradkyňa