publikoval admin , utorok, 17/09/2019 - 09:45
inteligentne technológie

Študijný odbor bude v experimentálnom overovaní od 1.9.2020

Absolvent študijného odboru inteligentné technológie je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí, databázových systémov, základov kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, virtuálnej reality, z oblasti aplikovania prvkov umelej inteligencie v rôznych oblastiach, serverových a cloudových technológií, grafiky, základov elektroniky, optimalizácie riadenia procesov a problematiky súvisiacej s digitálnou firmou. Je schopný využívať mäkké zručnosti v prezentovaní a vystupovaní.

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je pripravený na výkon IKT špecialistu pre smart zariadenia, správcu, designéra či administrátora pre činnosti konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, grafika, programátora, predajcu, konzultanta, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch v oblasti inteligentných technológií.