publikoval admin , štvrtok, 29/11/2018 - 04:41

Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav v Strednej odbornej škole informačných technológií,  Ostrovského 1 v Košiciach.

Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov  na trhu práce