publikoval admin , piatok, 05/04/2019 - 10:34
Naši študenti aj v roku 2019 úspešní na fotografickej súťaži AMFO.

Študenti odborov Reklamná tvorba a Grafik digitálnych médií sa aj tento rok zapojili do aktuálneho ročníka regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO, vyhlasovateľom a odborným garantom ktorej je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR.  Súťaž pre Košice a Košice – okolie pripravilo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci so Združením Košických fotografov K-91.

Naši študenti aj v roku 2019 úspešní na fotografickej súťaži AMFO.

         Ide o postupovú súťaž s bohatou tradícou, ktorá patrí už mnoho rokou medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Koná sa každoročne,  nie je tematicky zameraná, ani vymedzená a poskytuje priestor mladým talentovaným tvorcom na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania.

Naši študenti aj v roku 2019 úspešní na fotografickej súťaži AMFO.

         Vyhlásenie výsledkov súťaže so slávnostným otvorením výstavy prebehlo dňa 3.4. 2019 na pôde Átria Teologickej fakulty v Košiciach. Zo zaslaných prác v kategórii farebná fotografia (do 21 rokov) sa na 2. Mieste umiestnil Lukáš Bičkoš a na 3. mieste  Nikola Hegedušová. 

Naši študenti aj v roku 2019 úspešní na fotografickej súťaži AMFO.

         Výstava prác ponúka vyše 80 farebných a čiernobielych fotografií s rozličnou tematikou. Tie najzaujímavejšie diela budú reprezentovať autorov aj košický región na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční v júni 2019 v Spišskej Novej Vsi. Výstavené fotografie si môžete pozrieť v Átriu Teologickej fakulty na Hlavnej 79/89 do 16.4.2019.

Naši študenti aj v roku 2019 úspešní na fotografickej súťaži AMFO.

         Všetkým zúčastneným študentom, ktorí sa zapojili ďakujeme a želáme veľa tvorivých nápadov.

Naši študenti aj v roku 2019 úspešní na fotografickej súťaži AMFO.

Mgr. Róbert Egreši