publikoval admin , pondelok, 09/03/2020 - 14:09
corona virus

V záujme ochrany verejného zdravia odporúčame žiakom našej školy, aby sa počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu nezdržiavali na miestach s vysokou koncentráciou ľudí ako sú obchodné centrá, reštaurácie, kiná atď, zdržiavali sa doma, obmedzili voľnočasové aktivity a dodržiavali základné hygienické návyky v  zmysle odporúčaní ministerstva zdravotníctva SR.