publikoval admin , piatok, 27/08/2021 - 09:27
OZNAM PRE ŽIAKOV NASTUPUJÚCICH  V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022  DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Príchod žiakov do školského internátu dňa 1.septembra 2021  (streda) je organizovaný nasledovne:

1.ročník  -           nástup do ŠI  v čase od 16:00 do 17:30 hod.

2., 3., 4. ročník - nástup do ŠI v čase od 17:30 do 20:00 hod.

  1. Vstup do školského internátu je povolený len žiakom.
  2. Pri nástupe žiak prejde filtrom: dezinfekcia rúk, meranie teploty, rúško
  3. Pri nástupe žiaka do školského internátu a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov),  predloží zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.1).
  4. V prípade dobrovoľného rozhodnutia zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka informovať ŠI  o tom, že žiak spĺňa podmienky výnimky z karantény, predkladá sa aj tlačivo „Oznámenie o výnimke z karantény“ (príloha č. 2)

Do školského internátu si v deň nástupu prineste:

  • dostatok rúšok, podľa doporučenia (minimálne dve rúška na deň),
  • dezinfekčný prostriedok pre vlastnú potrebu,
  • primerané množstvo osobných vecí, ktoré nevyhnutne potrebujete pre svoj pobyt v školskom internáte.