publikoval admin , streda, 30/08/2023 - 11:56
Oznámenie o nástupe žiakov do školy  4.9.2023

Najdôležitejšie informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov:

  • nástup do školy v školskom roku 2023/2024 je dňa 04.09.2023,
  • vstup do budovy teoretického vyučovania je o 8.00 hod.,
  • žiaci 1. ročníka sa sústredia v školskej aule v budove teoretického vyučovania,
  • žiaci 2. až 4. ročníkov vstupujú do budovy školy cez školské šatne a sústredia sa vo svojich kmeňových učebniach.

Čo si treba so sebou priniesť?

  1. žiaci prvého ročníka si musia so sebou priniesť originál rodného listu a originál vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ.