publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 19:40
S VIRTUÁLNOU REALITOU NA NÁVŠTEVE ĎALŠEJ ŠKOLY

Nedávno sme vám predstavili projekt „Vzdelávajme virtuálne", ktorého cieľom je podporiť učiteľov v ich úsilí o inovatívne formy vzdelávania. Preto sme sa rozhodli usporiadať sériu workshopov, v ktorých sme pedagógom a študentom predstavili prácu s virtuálnou realitou (VR) a jej potenciál.

Včera sme navštívili Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice, kde sme spolu s učiteľmi a žiakmi preskúmali výhody virtuálnej reality vo vzdelávaní.

Pedagógov najviac zaujala možnosť využitia virtuálnej reality nielen v technických predmetoch, ale aj v predmetoch ako biológia, chémia, dejepis a občianska výchova.

V rámci projektu sme takisto vytvorili sylaby, ktoré zahŕňajú konkrétne organizačné a informačné tipy a kroky, no taktiež odkazy na zaujímavé videá k danej téme.

S VIRTUÁLNOU REALITOU NA NÁVŠTEVE ĎALŠEJ ŠKOLY

S VIRTUÁLNOU REALITOU NA NÁVŠTEVE ĎALŠEJ ŠKOLY

S VIRTUÁLNOU REALITOU NA NÁVŠTEVE ĎALŠEJ ŠKOLY