publikoval admin , nedeľa, 26/02/2023 - 15:37
Workshop "Študenti do praxe !"

Dňa 23.2.2023 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru technické lýceum - inteligentné systémy spolu s niekoľkými pedagógmi zúčastnili Workshopu "Študenti do praxe !", ktorý sa konal v aule Maxima TU v Košiciach.

 

Cieľom worshopu bolo prezentovať najnovšie informácie z praxe a informovať odbornú verejnosť o spolupráci Strojníckej fakulty TU v Košiciach a tiež našej SOŠIT so spoločnosťou ATS INDUSTRIAL AUTOMATION s.r.o.

 

ATS je popredným poskytovateľom automatizačných riešení pre mnohé z najúspešnejších svetových spoločností. ATS využíva svoju rozsiahlu vedomostnú základňu a globálne schopnosti v oblasti zákazkovej automatizácie, opakovanej automatizácie, automatizačných produktov a služieb s pridanou hodnotou, vrátane predautomatizačných a popredajných služieb, na riešenie sofistikovaných systémov automatizácie výroby a servisných potrieb nadnárodných zákazníkov na trhoch ako napr. ako sú biologické vedy, potraviny a nápoje, doprava, spotrebné produkty a energia.

 

workshop "Študenti do praxe"

 

workshop "Študenti do praxe"

 

workshop "Študenti do praxe"

 

workshop "Študenti do praxe"

workshop "Študenti do praxe"

workshop "Študenti do praxe"

workshop "Študenti do praxe"

workshop "Študenti do praxe"