publikoval admin , piatok, 05/04/2024 - 11:16

Riaditeľka  školy,  v zmysle §1 vyhlášky č. 291 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľby zástupcu rodičov žiakov do Rady školy pri SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach.

Voľby zástupcu rodičov žiakov sa uskutočnia 10. apríla 2024 o 16:00 hod. v aule školy.