publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 10:40

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky ,,Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice“