publikoval admin , štvrtok, 30/05/2019 - 18:03
živá knižnica

Dňa 29.5.2019 sme navštívili podujatie Živá knižnica

Živá knižnica je výnimočná metóda, ktorá sa využíva ako súčasť vzdelávania k ľudským právam.

Sú to Živé knihy, knihovníci a knihovníčky, čitatelia a čitateľky. Živá kniha je človek, s výnimočným životným príbehom, či už hendikepovaný, imigrant alebo svedok holokaustu a iných foriem násilia, ktorý opisuje resp. ,,čítaʺ počas vymedzeného času svoj príbeh.

živá knižnica

My sme sa tohto úžasného podujatia zúčastnili pätnásti, žiaci prvého a druhého ročníka odboru Technické lýceum – realitné maklérstvo.

Po úvodnej zaujímavej panelovej diskusii sme si vybrali prvú ,,Živú knihuʺ a išli sme počúvať životný príbeh Zuzky, ktorý v nás zanechal pocit, že ak človek chce aj s hendikepom môže žiť plnohodnotný život, byť veselý a povedané Zuzkinými slovami neplakať do vankúša. 

živá knižnica

Naša druhá zastávka bola pri paraolympionikovi, ktorý sa volá Slávko. Je to človek pozitívnej mysle a plný životnej energie. Jeho príbeh sme počúvali s veľkým záujmom a obdivom čo všetko vo svete športu dokázal. Slávko je niekoľkonásobným majstrom sveta, Európy a aj olympsky víťaz v pre nás zatiaľ nepoznanej športovej disciplíne boča.

živá knižnica

Ďalšie ,,Živé knihyʺ boli ľudia so zrakovým postihnutím, imigrantka, ktorá žije na Slovensku.

Všetky tieto osudy ľudí v nás zanechali hlbokú myšlienku a taktiež sme si uvedomili aký je náš život pekný a že naše problémy sú úplne malicherné. Po skončení podujatia sme sa ešte hodnú chvíľu medzi sebou rozprávali a vymierali si názory a pocity. 

živá knižnica

autor článku:  Ing. Antónia Danková